Radio
Fandraisana

Miambena !

Ny fiambenana ! Izany, ry havana, no hafatry ny Filazantsara apetraka eto,  ny fiambenana, izay tsy maintsy ataon’ny kristiana eo am-piandrasana ny andro hiverenan’i Jesoa Kristy, izay nambarany rahateo fa tsy misy mahalala, na isika,/ na ny anjely any an-danitra, ary na dia Izy Zanaka aza, afa-tsy ny Ray ihany (Mar 13 : 32).

Ny Fanoharana ny amin’ny virjiny 5 hendry 5 adala novakiana teo, no hanankinana ny famoaboasana izany. Fanoharana ampisehoan’ny Tompo fa tomponandraikitra ny amin’ny fiainam-panahiny ny olona tsirairay avy, tomponandraikitra ny amin’ny fihavanany amin’Andriamanitra. Noho izany dia tsy azo vidina na indramina, ary indrindra, tsy azo anaovana vonjy tavan’andro ny fiomanana ara-panahy hahafahana miditra ao amin’ny fampakarambadin’ny Zanakondry amin’ny andro hiverenan’i Jesoa Kristy indray. Mila fiambenana.

Mis à jour (Samedi, 08 Novembre 2014 16:27)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 27 novambra : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Vendredi, 27 Août 2010 17:35)

 

L'importance de la langue malgache pour les malgaches

 

J'ai longtemps eu du mal à accepter le fait que je ne parle pas ma langue maternelle couramment. Cela m'a suivi pendant toute ma jeunesse marquée par mes activités chrétiennes au sein de l’Eglise FPMA, mais aussi lors de toutes ces années passées en Norvège. Comme je l'ai écrit dans mon précédent article, les norvégiens ont peu de respect pour les étrangers qui ne connaissent ni leur propre culture, ni leur propre langue. De plus, ma belle famille a toujours été pour la préservation du malgache au sein du foyer et de la famille, malgré le fait qu'ils vivent en Norvège. Ils maîtrisent donc tous le malgache. C'est aussi grâce à eux et à mon mari que mes enfants ont pu évoluer en malgache. Car s'ils n'avaient que moi,  leur malgache aurait été très restreint.

Mis à jour (Vendredi, 30 Septembre 2011 21:14)

Lire la suite...

 

Isaorako

Mis à jour (Dimanche, 08 Septembre 2013 21:10)

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 10 invités en ligne
Vaovao tselatra

Karaoké vaovao 20 mahery

miandry anao ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================

 

Toriteny vaovao

"Ny fiantran'Andriamanitra"

azonao vakiana ao amin'ny

"Fivavahana"

=================

 

"Miaina amin'ny maha-kristiana ao amin'izao tontolo izao iainantsika ankehitriny"

Fizarana vaovao

azonao tsidihina ao amin'ny

"Fivavahana"

"Fizarana"

=================

 

"Vaovao eto amin'ny "anathoth"

"Fampaherezana"

"ao amin'ny Fivavahana"

Raki-tSoratra Masina natao hanampy anao hanao tsianjery sy hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra

=================

 

"Fanazavana mikasika ny fanompoampivavahana sy ny litorjy"

napetraka ao amin'ny

"Fivavahana"

"Litorjy"

==================