Radio
Fandraisana

L'importance de la langue malgache pour les malgaches

 

J'ai longtemps eu du mal à accepter le fait que je ne parle pas ma langue maternelle couramment. Cela m'a suivi pendant toute ma jeunesse marquée par mes activités chrétiennes au sein de l’Eglise FPMA, mais aussi lors de toutes ces années passées en Norvège. Comme je l'ai écrit dans mon précédent article, les norvégiens ont peu de respect pour les étrangers qui ne connaissent ni leur propre culture, ni leur propre langue. De plus, ma belle famille a toujours été pour la préservation du malgache au sein du foyer et de la famille, malgré le fait qu'ils vivent en Norvège. Ils maîtrisent donc tous le malgache. C'est aussi grâce à eux et à mon mari que mes enfants ont pu évoluer en malgache. Car s'ils n'avaient que moi,  leur malgache aurait été très restreint.

Mis à jour (Vendredi, 30 Septembre 2011 21:14)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 25 jolay : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Vendredi, 18 Juin 2010 09:09)

 

Miaina amin’ny maha-kristiana ao amin’izao tontolo izao iainantsika ankehitriny

Misy karazany efatra ny izao tontolo izao ambaran’ny Soratra Masina :

1-Ny zava-boahary rehetra, dia ny tany sy ny lanitra, nataon’ny tanan’Andriamanitra (Rom 1 : 20).

2-Ny tany onenana rehetra izay sitrak’Andriamanitra hitoriana ny Filazantsara (Mat 24 : 14)

3-Ny olombelona rehetra izay tian’Andriamanitra ho vonjena avokoa (Jao 3 : 16) tamin’ny alalan’ny sorona nataon’I Jesoa Kristy teo amin’ny Hazo Fijaliana.

4-Izao tontolo izao mpanota sy ratsy fanahy izay miodina amin’Andriamanitra sy mandà ny fahasoavany, dia izao tontolo izao izay nidiran’i Satana hatramin’ny nandavoany an’i Adama sy Eva, ka lasa anjakan’ny fahafatesana (Rom 5 : 12).

Ny mpanota rehetra dia mandeha araka ny fomban’io izao tontolo izao io (Efe 2 : 2), izay ao ambany fanandevozan’ilay Ratsy (I Jao 5 : 19). Io no izao tontolo izao nametrahan’ Andriamanitra ny kristiana.

Ny olon’izao tontolo izao izany dia olona naman’izao tontolo izao, olona tia izao tontolo izao, olona tia ny zavatra eo amin’izao tontolo izao (I Jao 2 : 15).

Inona no atao hoe tena kristiana marina ? Izany no fanontaniana voalohany mipetraka manoloana ny lohahevitra hovoaboasana eto.

Mis à jour (Samedi, 21 Juin 2014 22:46)

Lire la suite...

 

Isaorako

Mis à jour (Dimanche, 08 Septembre 2013 21:10)

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 10 invités en ligne
Vaovao tselatra

Toriteny vaovao

"Tiava dia ho velona ianao"

azonao vakiana ao amin'ny

"Fivavahana"

=================

 

Karaoké vaovao maro

miandry anao ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================

 

"Vaovao eto amin'ny "anathoth"

"Fampaherezana"

"ao amin'ny Fivavahana"

Raki-tSoratra Masina natao hanampy anao hanao tsianjery sy hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra

=================

 

"Alahadin'ny mpitandrina"

"Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy"

lahatsoratra vaovao

azonao vakina ao amin'ny

"Fivavahana"- "Fizarana"

=================

 

Karaoke vaovao

no miandry anao

ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================