Radio
Fandraisana

Paska 2014

Paska ! Andro fahatsiarovana ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty ! « Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo ka efa niseho… » (Lio 24 : 34). Koa asaina isika hitory mivantana ombieny ombieny eny tontolo eny an’i Jesoa Kristy nitsangana tamin’ny maty, Ilay Andriamanitra iray amin’ny Ray. « Izaho sy ny Ray dia iray ihany » (Jao 10 : 30), hoy Izy, ary «Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray » (Jao 14 : 9). Ao amin’i Jesoa Kristy no ahitana an’Andriamanitra, Ilay « tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo » (Mat 20 : 28), Ilay tonga handohalika eo anoloan’ny olona, mba hanasa ny tongony (Jao 13 : 5), Ilay tonga ho tia ny azy hatramin’ny farany (Jao 13 : 1), hatramin’ny fanolorana ny ainy teo amin’ny Hazo Fijaliana, hatramin’ny Fitsanganana amin’ny maty, mba hamonjena azy amin’ny fanandevozan’ny ota sy ny fahafatesana, sy hanamarinana azy, ary hanomezana azy ny fiainana mandrakizay, sy ny zavatra rehetra (Rom 8 : 32), izay miara-miasa hahasoa azy (Rom 8 : 28).

Mis à jour (Dimanche, 20 Avril 2014 07:42)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 25 aprily : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Vendredi, 18 Juin 2010 10:02)

 

Fetin’ny mpikabary teto Toulouse tamin’ny asabotsy 12 aprily 2014

Fetin’ny mpikabary teto Toulouse tamin’ny asabotsy 12 aprily 2014

Na dia somary tratra aoriana ihany aza ny fanapahan-kevitra hanaraka ny fanofanana karakarain’ny FI.MPI.MA. mikasika ny kabary, dia tao dia tao tokoa ny loharano nipoirany sy ny vato nampirina ny rano namelona azy.

Ny safidin’ny ray aman-dreny hampianatra anay zanany tany amin’ny sekoly misiona dia anisan’ny nampamololona tao anaty ny fankafizana ny teny malagasy Nanefy ny tena tamin’izany hatry ny fony kely koa ny fananana boky maro voasoratra amin’ny tenindrazana tao an-tokantrano, izay nahafahana nankamamy ny tantara sy ny sangan’asan’ireo mpanoratra sy mpanao tononkalo kalazalahy

Taty aoriana, dia nifanindran-dalana teo amin’ny fiainana, hampisandrahaka ny fankafizana tsilalaon-teny, ohabolana sy hainteny, ny nitoerana teo ambany saokan-dry Rabenjamina Androvakely, Andriamanalina Raombalahivola, Emilson D. Andriamalala, Abel Andriarimalala, Nalisoa Ravalitera tany an-tsekoly, sy ny nifaneraserana tamin-dry Dox sy Clarisse Ratsifandrihamanana nandritra ny taona maromaro izay niantombohana niventy tononkalo sy niantsa kabary.”

Mis à jour (Lundi, 21 Avril 2014 21:30)

Lire la suite...

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 9 invités en ligne
Vaovao tselatra

Toriteny vaovao

"Tiava dia ho velona ianao"

azonao vakiana ao amin'ny

"Fivavahana"

=================

 

Karaoké vaovao maro

miandry anao ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================

 

"Vaovao eto amin'ny "anathoth"

"Fampaherezana"

"ao amin'ny Fivavahana"

Raki-tSoratra Masina natao hanampy anao hanao tsianjery sy hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra

=================

 

"Alahadin'ny mpitandrina"

"Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy"

lahatsoratra vaovao

azonao vakina ao amin'ny

"Fivavahana"- "Fizarana"

=================

 

Karaoke vaovao

no miandry anao

ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================