Radio
Fandraisana

Olon-dehibe


“Ho olon-dehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy sy heniky ny hafenoana homeny” (Efe. 4:13 DIEM), izany no teny faneva natao ho banjinina mandritra ny fankalazana ny jobily faha-50 taonan’ny FPMA. Ny ho olon-dehibe no filamatra napetraka ho tratrarin’ny Fiangonana sy ny vahoakan'ny FPMA. Anisan’ny mampihavaka ny olon-dehibe ny fandraisana andraikitra. Fiangonana tomponandraikitra, kristiana tomponandraikitra, izany no hafatry ny jobily tokony ho voasikotra tsara ao an-tsaina. Tomponandraikitra ny amin'izay ataon’ny tena, nefa manaiky ho tomponandraikitra ny amin'izay ataon'ny hafa koa, ka mandray ho an'ny tena ny fahoriana mianjady aminy sy ny fifaliana ananany. Tomponandraikitra mahatsiaro fahamenarana manoloana ny fahantrana sy fijalian’ny namana, tomponandraikitra feno fifaliana manatrika ny fahombiazana hitany ary tomponandraikitra mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanorenana fiainam-baovao eto amin'izao tontolo izao.

Mis à jour (Mercredi, 17 Avril 2013 17:45)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 1 novambra : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Lundi, 02 Août 2010 06:28)

 

L'importance de la langue malgache pour les malgaches

 

J'ai longtemps eu du mal à accepter le fait que je ne parle pas ma langue maternelle couramment. Cela m'a suivi pendant toute ma jeunesse marquée par mes activités chrétiennes au sein de l’Eglise FPMA, mais aussi lors de toutes ces années passées en Norvège. Comme je l'ai écrit dans mon précédent article, les norvégiens ont peu de respect pour les étrangers qui ne connaissent ni leur propre culture, ni leur propre langue. De plus, ma belle famille a toujours été pour la préservation du malgache au sein du foyer et de la famille, malgré le fait qu'ils vivent en Norvège. Ils maîtrisent donc tous le malgache. C'est aussi grâce à eux et à mon mari que mes enfants ont pu évoluer en malgache. Car s'ils n'avaient que moi,  leur malgache aurait été très restreint.

Mis à jour (Vendredi, 30 Septembre 2011 21:14)

Lire la suite...

 

Isaorako

Mis à jour (Dimanche, 08 Septembre 2013 21:10)

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 5 invités en ligne
Vaovao tselatra

Karaoké vaovao 20 mahery

miandry anao ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================

 

Toriteny vaovao

"Ny fiantran'Andriamanitra"

azonao vakiana ao amin'ny

"Fivavahana"

=================

 

"Miaina amin'ny maha-kristiana ao amin'izao tontolo izao iainantsika ankehitriny"

Fizarana vaovao

azonao tsidihina ao amin'ny

"Fivavahana"

"Fizarana"

=================

 

"Vaovao eto amin'ny "anathoth"

"Fampaherezana"

"ao amin'ny Fivavahana"

Raki-tSoratra Masina natao hanampy anao hanao tsianjery sy hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra

=================

 

"Fanazavana mikasika ny fanompoampivavahana sy ny litorjy"

napetraka ao amin'ny

"Fivavahana"

"Litorjy"

==================