Radio
Fandraisana

Mandeha amin'izay hanirahan'Andriamanitra

“Handeha amin’izay rehetra hanirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiako anao no hambaranao”(Jer 1: 7).

Izany teny izany dia teny nataon’Andriamanitra tamin’i Jeremia, raha nanokana azy ho mpaminany Izy. Talohan’izao dia nilaza Andriamanitra fa hatry ny fony tsy mbola noforoniny tany an-kibo Jeremia, dia efa fantany, ary hatry ny fony izy tsy mbola teraka, dia efa nohamasininy sy notendreny ho mpaminany ho an'ny firenena.

Rehefa mbola any ivelan’ny valan’Andriamanitra ny olona dia itoriana ny Antson’ny Tompo, mba hanolorany tena hanaraka Azy. Rehefa tonga ao am-bala kosa izy dia ampahafantarina, fa matoa izy afaka nanolo-tena ho an’Andriamanitra, dia satria Andriamanitra no efa nifidy azy, raha tsy mbola hary fady akory izy.

Na i Jeremia, na ny mpaminany hafa izay nirahin’Andriamanitra hitondra ny teniny teo amin’ny Zanak’Israely, na i Abrahama izay natokany ho fitahiana ny firenena rehetra, na ireo Apostoly nanaraka ny Tompo izay nirahiny handeha any amin’izao tontolo izao hitory ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra, na i Paoly Apostoly izay fanaka voafidy ho fitondrana ny Anarany eo anatrehan’ny jentilisa sy ny Zanak’Israely, dia samy natokan’Andriamanitra ho amin’izany fifidianana izany sy izany iraka izany avokoa.

Mis à jour (Lundi, 14 Octobre 2013 16:42)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 21 septambra : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Jeudi, 24 Juin 2010 20:57)

 

L'importance de la langue malgache pour les malgaches

 

J'ai longtemps eu du mal à accepter le fait que je ne parle pas ma langue maternelle couramment. Cela m'a suivi pendant toute ma jeunesse marquée par mes activités chrétiennes au sein de l’Eglise FPMA, mais aussi lors de toutes ces années passées en Norvège. Comme je l'ai écrit dans mon précédent article, les norvégiens ont peu de respect pour les étrangers qui ne connaissent ni leur propre culture, ni leur propre langue. De plus, ma belle famille a toujours été pour la préservation du malgache au sein du foyer et de la famille, malgré le fait qu'ils vivent en Norvège. Ils maîtrisent donc tous le malgache. C'est aussi grâce à eux et à mon mari que mes enfants ont pu évoluer en malgache. Car s'ils n'avaient que moi,  leur malgache aurait été très restreint.

Mis à jour (Vendredi, 30 Septembre 2011 21:14)

Lire la suite...

 

Isaorako

Mis à jour (Dimanche, 08 Septembre 2013 21:10)

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 4 invités en ligne
Vaovao tselatra

Toriteny vaovao

"Ny fiantran'Andriamanitra"

azonao vakiana ao amin'ny

"Fivavahana"

=================

 

"Miaina amin'ny maha-kristiana ao amin'izao tontolo izao iainantsika ankehitriny"

Fizarana vaovao

azonao tsidihina ao amin'ny

"Fivavahana"

"Fizarana"

=================

 

"Vaovao eto amin'ny "anathoth"

"Fampaherezana"

"ao amin'ny Fivavahana"

Raki-tSoratra Masina natao hanampy anao hanao tsianjery sy hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra

=================

 

Karaoké vaovao maro

miandry anao ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================

 

"Fanazavana mikasika ny fanompoampivavahana sy ny litorjy"

napetraka ao amin'ny

"Fivavahana"

"Litorjy"

==================